16. Ostatní

Upozornění:
V této skupině právních předpisů jsou zveřejňovány pouze zákony, jejich prováděcí předpisy a jejich změny, které se přímo vztahují k provozování vodovodů a kanalizací.

Zákony

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání(živnostenský zákon)
Poslední změna: 309/2013 Sb.
Poznámka:
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
Poslední změna: 64/2014 Sb. – účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
634/2004 Sb. o správních poplatcích
Poslední změna: 127/2014 Sb.
Poznámka:
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Poslední změna: 341/2013 Sb.
-účinnost od 1.1.2014;
-účinnost od1.1.2015 mění, viz čl. I body 4, 7, 20, 21, 23, 29, 38, 41, 42, 43 a 45 novely
Poznámka:
89/2012 Sb. občanský zákoník
Poslední změna:
Poznámka: účinnost od 1.1.2014
256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Poslední změna:
Poznámka: účinnost od 1.1.2014

Vyhlášky

133/2012 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
K zákonu č.: 137/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
230/2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
K zákonu č.: 137/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
231/2012 Sb. kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
K zákonu č.: 137/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
K zákonu č.: 137/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
357/2013 Sb. o katastru nemovitostí(katastrální vyhláška)
K zákonu č.: 256/2013 Sb.
Poslední změna:
Poznámka: účinnost od 1.1.2014
358/2013 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí
K zákonu č.: 256/2013 Sb.
Poslední změna:
Poznámka: účinnost od 1.1.2014

Nařízení vlády

77/2008 Sb. o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
K zákonu č.: 137/2006 Sb.
Poslední změna: 456/2013 Sb. – účinnost od 1.1.2014
Poznámka: