10. Požární ochrana

Zákony

133/1985 Sb. o požární ochraně
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka: účinnost-1.1.2014;1.12.2013-část čtyřicátá první
238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:

Vyhlášky

202/1999 Sb. kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
K zákonu č.: 133/1985 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
87/2000 Sb.  kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
K zákonu č.: 133/1985 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
K zákonu č.: 133/1985 Sb.
Poslední změna: 221/2014 Sb., účinnost od 1.11.2014
Poznámka:
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
K zákonu č.: 133/1985 Sb. + 238/2000 Sb.
Poslední změna: 200/2012 Sb.
Poznámka:
23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
K zákonu č.: 133/1985 Sb.
Poslední změna: 268/2011 Sb.
Poznámka:

Nařízení vlády

172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně
K zákonu č.: 133/1985 Sb.
Poslední změna: 498/2002 Sb.
Poznámka:
91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
K zákonu č.: 133/1985 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
263/2013 Sb. o paušální výši úhrady nákladů zásahu
K zákonu č.: 238/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka: