9. Ochrana ovzduší

Zákony

695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
Poslední změna: 383/2012 Sb.
Poznámka:
25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Poslední změna: 169/2013 Sb.
Poznámka:
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
Poslední změna: 87/2014 Sb.-účinnost od 1.6.2014
Poznámka: Účinné od
1.1.2017 § 15 odst. 6
1.1.2014 část I přílohy č. 10
1.1.2018 část II přílohy č. 10

Vyhlášky

330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
K zákonu č.: 201/2012 Sb.
Poslední změna:    
Poznámka:
415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
K zákonu č.: 201/2012 Sb.
Poslední změna:  155/2014 Sb.
Poznámka: účinné od:
1.8.2014
1.10.2014-viz bod 3 novely

Nařízení vlády

91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
K zákonu č.: 133/1985 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
56/2013 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
K zákonu č.: 201/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka: