8. Odpadové hospodářství

Zákony

185/2001 Sb. o odpadech
Poslední změna: 223/2015 Sb.
Poznámka:
477/2001 Sb. o obalech
Poslední změna: 64/2014 Sb. – účinnost od 1.5.2014
Poznámka:

Vyhlášky

382/2001 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna: 504/2004 Sb.
Poznámka:
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna: 35/2014 Sb. – účinnost od 1.4.2014
Poznámka:
384/2001 Sb. o nakládání s PCB
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna: 353/2005 Sb.
Poznámka:
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna: 93/2013 Sb.
Poznámka:
352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna: 178/2013 Sb. Sb.
Poznámka:
341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna: 54/2010 Sb.
Poznámka:
374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb.
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
93/2016 Sb. o Katalogu odpadů
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:

Nařízení vlády

197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky
K zákonu č.: 185/2001 Sb.
Poslední změna: 181/2013 Sb.
Poznámka:
111/2002 Sb.  kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
K zákonu č.: 477/2001 Sb.
Poslední změna: 209/2010 Sb.
Poznámka: