7. Metrologie

Zákony

505/1990 Sb. o metrologii
Poslední změna: 18/2012 Sb.
Poznámka:
20/1993 Sb.  o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Poslední změna: 309/2002 Sb.
Poznámka:
18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:

Vyhlášky

262/2000 Sb. kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 229/2010 Sb.
Poznámka:
264/2000 Sb.  základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 424/2009 Sb.
Poznámka:
332/2000 Sb. kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 71/2008 Sb.
Poznámka:
333/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
334/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
335/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
336/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
337/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
338/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
339/2000 Sb. kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
21/2001 Sb.  kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
22/2001 Sb. kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
249/2001 Sb. kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a vážící zařízení označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
250/2001 Sb. kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
32/2002 Sb. kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
33/2002 Sb. kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označované značkou EHS
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 260/2003 Sb.
Poznámka:
307/2002 Sb. o radiační ochraně
K zákonu č.: 18/1997 Sb.
Poslední změna: 389/2012 Sb.
Poznámka:
345/2002 Sb. kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
K zákonu č.: 505/1990 Sb.
Poslední změna: 285/2011 Sb.
Poznámka:

Nařízení vlády

326/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
K zákonu č.: 22/1997 Sb.
Poslední změna: o1/c138/2008 Sb. – sdělení Min. vnitra o opravě tiskové chyby
Poznámka:
464/2005 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
K zákonu č.: 22/1997Sb.
Poslední změna: 246/2010 Sb.
Poznámka: