5. Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

Zákony

25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Poslední změna: 223/2015 Sb.
Poznámka:

Nařízení vlády

145/2008 Sb. kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
K zákonu č.: 25/2008 Sb.
Poslední změna: 450/2011 Sb.
Poznámka:

Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES)
166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek