2. Doprava

Zákony

111/1994 Sb. o silniční dopravě
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
Poslední změna: 274/2008 Sb.
Poznámka:
13/1997 Sb.  o pozemních komunikacích
Poslední změna: 64/2014 Sb.-účinnost od 1.5.2014
Poznámka:
247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Poslední změna: 230/2014 Sb.-účinnost od 6.11.2014
Poznámka:
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
Poslední změna: 230/2014 Sb.-účinnost od 6.11.2014
Poznámka:
56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
Poslední změna: 223/2015 Sb.
Poznámka:

Vyhlášky

104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
K zákonu č.: 13/1997 Sb.
Poslední změna: 26/2014 Sb. – účinnost od 1.3.2014
Poznámka:
478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě
K zákonu č.: 111/1994 Sb.
Poslední změna: 106/2013 Sb.
Poznámka:
30/2001 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
K zákonu č.: 361/2000 Sb.
Poslední změna: 290/2011 Sb.
Poznámka:
32/2001 Sb. o evidenci dopravních nehod
K zákonu č.: 361/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
K zákonu č.: 56/2001Sb.
Poslední změna: 83/2012 Sb.
Poznámka:
167/2002 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
K zákonu č.: 247/2000 Sb.
Poslední změna: 284/2013 Sb.
Poznámka:
341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
K zákonu č.: 56/2001Sb.
Poslední změna: 302/2013 Sb.
Poznámka:
277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
K zákonu č.: 361/2000 Sb.
Poslední změna: 72/2011 Sb.
Poznámka:
522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
K zákonu č.: 111/1994 Sb.
Poslední změna: 269/2012 Sb.
Poznámka:
156/2008 Sb. zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
K zákonu č.: 247/2000 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
470/2012 Sb. Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
K zákonu č.: 13/1997 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
472/2012 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
K zákonu č.: 262/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka: zrušena k 31.12.2013
435/2013 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních náhrad
K zákonu č.: 262/2006 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:

Nařízení vlády

484/2006 Sb. o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
K zákonu č.: 13/1997 Sb.
Poslední změna: 15/2014 Sb. – k 1.2.2014
Poznámka:
56/2013 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
K zákonu č.: 201/2012 Sb.
Poslední změna:
Poznámka:
41/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou
K zákonu č.: 361/2000 Sb
Poslední změna:
Poznámka: účinnost od 2.4.2014