MZE oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pozici ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru dozoru a regulace vodárenství

Státní tajemník jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru dozoru a regulace vodárenství v Ministerstvu zemědělství v oboru služby 57. Vodní hospodářství. Místem výkonu služby je Praha.

Read More