Webináře (on-line semináře) společnosti ASIO pro rok 2018

ASIO spol. s r.o. každoročně připravuje řadu bezplatných webinářů, kterých se můžete účastnit v pohodlí domova, nebo Vaší kanceláře. Přístup prostřednictvím kanálu společnosti ASIO na portálu Youtube.com je zdarma. Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00 zde: https://www.youtube.com/user/ASIOczechrepublic/live V případě dotazů neváhejte kontaktovat Michala Plotěného na plotenym@asio.cz nebo na telefonu 724 768 192.

Read More

MZE oznamuje vyhlášení výběrového řízení na pozici ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru dozoru a regulace vodárenství

Státní tajemník jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru dozoru a regulace vodárenství v Ministerstvu zemědělství v oboru služby 57. Vodní hospodářství. Místem výkonu služby je Praha.

Read More

Výsledky kontrol dodržování vodního zákona České inspekce životního prostředí: pokuty pro vinaře, provozovatele lyžařských areálů, zpracovatele brambor a galvanovnu a také až 1,7 mil Kč za nelegální odběr vody

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Brně se v uplynulých třech letech zaměřili na kontroly jihomoravských vinařů. Zjišťovali, zda při výrobě vína dodržují vodní zákon. Téměř třetina ze všech kontrolovaných ho však porušila. V uplynulé lyžařské sezóně pak Česká inspekce životního prostředí provedla kontroly dodržování podmínek pro odběry povrchových a podzemních vod v 49 lyžařských střediscích. Také zde třetina provozovatelů porušila vodní zákon. Za nepovolený odběr podzemních vod Česká inspekce životního prostředí uložila pokuty ve výši 1 762 125 Kč obci Tršice a 600…

Read More

„Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou skoro až do domu. V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

Read More

Vznik České agentury pro standardizaci

S účinností od 1.10. 2017 byla na základě ust. § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, založena Česká agentura pro standardizaci (dále jen „ČAS“) jako státní příspěvková organizace. Zřizovatelem ČAS je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen “ÚNMZ“), který nadále bude působit jako národní normalizační orgán, tj. bude zastupovat Českou republiku v evropských a světových normalizačních organizacích.

Read More

Nová hrozba pro systémy řízení kritické infrastruktury – CRASH OVERRIDE – WIN32/INDUSTROYER

Nebezpečnost malwaru spočívá v tom, že používá komunikační protokoly způsobem, kterým byly navrženy. Problém je v tom, že komunikační standardy byly navrženy před desítkami let, kdy byly průmyslové systémy izolovány od okolního světa, a tudíž nebyly navrženy s ohledem na kybernetickou bezpečnost. To znamená, že útočníci nemuseli hledat zranitelnosti v komunikačních protokolech – vše, co potřebovali, bylo naučit malware „mluvit“ těmito standardy.

Read More